Contributie

Contributie vanaf 1 januari 2021

Vanaf heden zal de bondcontributie  en de verenigingscontributie separaat aan u in rekening worden gebracht voor het begin van het nieuwe kalenderjaar.  Op de bondscontributie hebben wij als vereniging geen invloed. Deze wordt 1 op 1 overgedragen aan de KNGU turnbond. Deze bondscontributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïncasseerd. Indien u later in het jaar lid wordt dan wordt het bedrag naar rato geïncasseerd.

Bondscontributie 2021

Jeugdleden t/m 15 jaar:        € 23,20 per jaar
Senioren 16 jaar en ouder:    €  28,60 per jaar

Verenigingscontributie

Het contributiebedrag is per 2 maanden en wordt vijf keer per jaar geïnd. Voor vragen: penningmeester@gvVoorwaarts.nl (De maanden juli en augustus zijn contributievrij)

Mochten voor u de kosten voor deelname aan onze vereniging vanwege uw financiële situatie lastig zijn, dan kunt hiervoor terecht bij: 

Stichting Leergeld ( tot 18 jaar) http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag/

Meedoenvoorziening (vanaf 18 jaar) https://www.veldhoven.nl/meedoen-voorziening 

Recreatieve lessen 
Het contributiebedrag is per 2 maanden en wordt vijf keer per jaar geïnd. De maanden juli en augustus zijn contributievrij.

Soort 1 uur 1,5 uur
t/m 17 jaar
€ 39,25
€ 61,40
Ouder-en kind gym
€ 45,80
-
18 t/m 59 jaar
€ 45,80
€ 70,75
60 jaar en ouder
€ 33,80
€ 52,80
Inschrijfgeld
€ 10,-
idem
Leskorting deelname meerdere lessen
-€ 14,-
idem

Wedstrijdgroepen

Aantal uur per week Bedrag
1 uur
€ 81,20
1,5 uur
€ 81,20
2 uur
€ 87,40
2,5 uur
€ 87,40
3 uur
€ 97,80
3,5 uur
€ 97,80
4 uur
€ 108,20
4,5 uur
€ 108,20
5 uur
€ 119,60
5,5 uur
€ 119,60
6 uur
€ 125,90
6,5 uur
€ 125,90
7 uur
€ 131,-
7,5 uur
€ 131,-
8 uur
€ 136,30
8,5 uur
€ 136,30
9 uur
€ 141,50
9,5 uur
€ 141,50
10 uur
€ 146,70
10,5 uur
€ 146,70
11 uur
€ 154,-
11,5 uur
€ 154,-
12 uur
€ 158,10
12,5 uur
€ 158,10
13 uur
€ 163,20
13,5 uur
€ 163,20
14 uur
€ 163,20
14,5 uur
€ 163,20
15 uur
€ 163,20
Inschrijfgeld, indien nieuw lid
€ 10,-

Gezinskorting

Elk 4e lid uit één gezin (mits wonend op hetzelfde adres en betalend vanaf hetzelfde bankrekeningnummer) heeft het recht om gezinskorting aan te vragen voor 1 gratis reguliere recreatie-les. Dit gebeurt echter niet automatisch maar alleen op aanvraag en werkt niet met terugwerkende kracht. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de penningmeester via penningmeester@gvVoorwaarts.nl