Bestuur & Commissies

Correspondentie bestuur/secretariaat

Correspondentie kan gericht worden aan het secretariaat:

GV Voorwaarts
Vennekerhei 59
5508 WB Veldhoven

secretariaat@gvvoorwaarts.nl

Trainers en vrijwilligers commissie

De Trainers- en Vrijwilligerscommissie (TVC) stimuleert de binding en betrokkenheid van de kaderleden binnen de vereniging. De commissie is er dus voor het hele kader. Denk daarbij bijvoorbeeld aan trainers, assistent-trainers, vrijwilligers kantine en commissieleden.

We houden de kaderleden op de hoogte van de voor hen interessante zaken binnen Voorwaarts. Daarnaast zorgen we voor lespromotie en ondersteunen het bestuur. 

TVcommissie@gvVoorwaarts.nl 

 

De Kleutercommissie

De kleutercommissie houdt zich bezig met bewegingslessen voor de kinderen t/m 6 jaar. We hebben voor de kinderen vanaf 1,5 jaar ouder- en kindgym en vanaf 3 jaar kunnen kinderen deelnemen aan de kleutergym. 

Tijdens deze lessen willen we ze spelenderwijs kennis laten maken met plezier in bewegen en uw kind begeleiden in zijn of haar persoonlijke motorische ontwikkeling. Ook komt hierbij spel en bewegen op muziek naar voren. Naast de wekelijkse lessen organiseert de kleutercommissie, een carnavalsochtend, een demonstratiedag (grote kijkles) en het jaarlijkse Sinterklaasfeest. 

De kleutercommissie streeft ernaar uw kind een fijne tijd bij Voorwaarts te bezorgen, waarbij uw kind zich optimaal ontwikkeld op motorisch gebied en plezier in bewegen ervaart.

kleuter@gvvoorwaarts.nl

De Jeugdcommissie

De jeugdcommissie richt zich op de leden van ± 6 t/m 17 jaar.

Buiten de gymlessen om kunnen de jeugdleden van Voorwaarts deelnemen aan allerlei activiteiten. De commissie organiseert voor deze leeftijdsgroepen o.a. speldagen, carnavalsbal en neemt deel aan regio activiteiten.

jeugd@gvvoorwaarts.nl

De Kampcommissie

De kampcommissie organiseert elk jaar na de zomervakantie een jeugdweekend, van vrijdagavond tot zondagavond, voor de leeftijdscategorie 9 tot en met 15 jaar zowel jongens als meisjes.

De weekenden vinden plaats in/op een kampeerboerderij en omvatten allerlei spelen zoals bosspelen, speurtochten etc.

Buiten de vaste kampstaf ( 8 personen ) wordt er per groepje kinderen ( 6-8 ) een aparte leid(st)er aangesteld welke de kinderen het gehele weekend begeleidt. Het kampweekend is een onvergetelijke activiteit, dus dit mag je niet missen.

kamp@gvvoorwaarts.nl

De Commissie B.O.M

De commissie Bewegen Op Muziek organiseert die activiteiten, die betrekking hebben op bewegen op muziek. Denk hiermee aan de “Funny Day”, het “B.O.M. Etentje” de “Fietstocht” en de “Powerwalks. Voor de organisatie van de  Funny Day heeft de commissie B.O.M. ondersteuning van een Funny Day commissie.

bom@gvvoorwaarts.nl

De Redactie Commissie

De redactie commissie geeft 10 maal per jaar het clubblad GYMMI uit. Op een redactievergadering wordt alle kopij besproken en informatie voor de leden verzameld. Alle informatie van activiteiten van bestuur en commissies staan in de GYMMI, dikwijls met het betreffende inschrijfformulier. 

De inhoud van GYMMI is gericht op alle leden. Zowel kleuters, jeugd, volwassenen als wedstrijd leden komen ruimschoots aan bod. Gymmi, wordt maandelijks per e-mail aan de leden toegestuurd. Tevens wordt deze op de website en facebook pagina geplaatst.

redactie@gvvoorwaarts.nl

De Financiële Commissie

Deze commissie stelt zich ten doel de financiële gang van zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij wil dat bereiken door elk jaar een begroting samen te stellen en aan de hand daarvan met de nodige soepelheid te werken.

Tevens verzorgt de commissie de ledenadministratie en de inning van de contributie inclusief de daarbij horende administratie.

penningmeester@gvvoorwaarts.nl

Personeel en organisatie

Alle zaken rondom personeel worden geregeld door de P&O manager, voor contact kunt u mailen naar:

personeel@gvvoorwaarts.nl