Afmelden

Afmelden als lid

Afmeldingen dienen door de ouders/leden bekend gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Afmelden via e-mail naar info@gvvoorwaarts.nl, t.a.v. Ingrid Kanen. Vermeld bij het afmelden altijd naam, adres en geboortedatum.

Omdat sommige kosten door de vereniging al vooraf gemaakt worden bent u na afmelding voor een les, na de datum van opzegging nog 1 maal contributie verschuldigd. Tijdens deze periode kunt uiteraard nog blijven sporten. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar naar een ander lid toe omdat elk lid een persoonlijk bondsnummer heeft van de KNGU turnbond in combinatie met een lidmaatschapsnummer van de vereniging. 

De trainer is niet verantwoordelijk voor opzegging van de leden.

De ledenadministratie stuurt u een bevestiging waarop de einddatum vermeld is i.v.m. het opzegtermijn. Deze bevestiging is tevens het bewijs van opzegging.
Een opzegtermijn loopt van (1-1 t/m 28-2) of (1-3 t/m 30-4) of (1-5 t/m 30-6) of (1-7 t/m 31-8) of (1-9 t/m 31-10) of (1-11 t/m 31-12) ongeacht datum van incasseren.

Let op!

  • Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 28 februari dan dient u dit vóór 1 januari door te geven.
  • Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 30 april dan dient u dit vóór 1 maart door te geven.
  • Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 30 juni dan dient u dit vóór 1 mei door te geven.
  • Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 31 augustus dan dient u dit vóór 1 juli door te geven.
  • Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 31 oktober dan dient u dit vóór 1 september door te geven.
  • Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 31 december dan dient u dit vóór 1 november.

 

Mocht u zich binnen het opzegtermijn bedenken, dan kan de opzegging kosteloos worden geannuleerd. Wanneer het opzegtermijn is verstreken, dient u zich opnieuw via een inschrijfformulier aan te melden waaraan tevens inschrijfkosten zijn verbonden. Dit omdat de registratie bij de KNGU-bond gewijzigd moet worden, waarvoor deze inschrijfkosten in rekening worden gebracht.

Rustend lid

Het is mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar een ‘rustend lidmaatschap’. Dit houdt het volgende in:

Iemand kan rustend lid worden wanneer er sprake is van langdurige ziekte, zwangerschap of indien men gewoon lid wil blijven van de vereniging maar geen actieve lessen wil volgen of kaderlid wil zijn.

Een rustend lidmaatschap heeft GEEN recht tot deelname aan lessen, maar wel alle overige rechten. Bijvoorbeeld stemrecht op ledenvergadering , lidmaatschap van de bond, jubileum. Een rustend lidmaatschap kan ingaan wanneer een lid langer dan 1 periode (= 2 maanden) niet deel neemt aan de lessen.

De contributie komt bij een rustend lidmaatschap op 0,00 euro te staan. Echter de bondscontributie wordt wel geïncasseerd. Dit is nodig omdat voor een rustend lid wel bondscontributie wordt afgedragen door de vereniging aan de turnbond waar wij als vereniging geen invloed op hebben.

Op de website onder de knop contributie kunt u zien wat de kosten hiervoor zijn. De bondscontributie wordt altijd in januari geint. Een lid heeft de keuze om rustend lid te worden of de contributie op te zeggen en later weer lid te worden. (Ter info: inschrijfkosten bedragen 10 euro)

Restitutie van reeds geïncasseerde contributie kan helaas niet terug worden gegeven. Wanneer een lid besluit om rustend lid te worden en later alsnog het lidmaatschap op wil zeggen, dan zal het resterende bedrag van het opzegtermijn alsnog geïncasseerde worden. Indien er een wachtlijst is in de les dan wordt de lesplaats vrij gegeven voor een nieuw lid. Het rustend lid komt bovenaan de wachtlijst te staan en kan instromen zodra de wens er is en er een plaats vrij komt.