Tarieven en contributie

Contributie vanaf 1 januari 2023

De bondscontributie  en de verenigingscontributie wordt separaat aan u in rekening gebracht voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. 

De bondscontributie wordt aan het begin van het nieuwe kalenderjaar separaat aan u in rekening gebracht. Op de bondscontributie hebben wij als vereniging geen invloed. Deze wordt 1 op 1 overgedragen aan de KNGU turnbond. Restitutie bij het beëindigen van het lidmaatschap is hierdoor niet mogelijk. Indien u later in het jaar lid wordt dan wordt het bedrag naar rato geïncasseerd. 

Bondscontributie 2023

Jeugdleden t/m 15 jaar:        € 26,00 per jaar
Senioren 16 jaar en ouder:    €  32,00 per jaar

Verenigingscontributie

Het contributiebedrag is per maand en wordt 10 keer per jaar geïnd. Voor vragen: penningmeester@gvVoorwaarts.nl.
De maanden juli en augustus zijn contributievrij.

Recreatieve lessen 
Het contributiebedrag is per maand en wordt tien keer per jaar geïnd. De maanden juli en augustus zijn contributievrij.

Contributie per maand 1 uur 1,5 uur
t/m 17 jaar (kleuters en recreatieve turnlessen)
€ 21,50
€ 34,00
Ouder-en kind gym
€ 25,00
-
18 t/m 59 jaar (TBC-les, pilates, volwassen turnen)
€ 25,00
€ 39,00
60 jaar en ouder (TBC-les, pilates, volwassen turnen)
€ 19,00
€ 29,00
Inschrijfgeld
€ 10,-
idem

Wedstrijdgroepen

Wanneer uw zoon of dochter deelneemt aan de wedstrijdgroep ontvangt u via de penningmeester de tarieven voor de wedstrijdtrainingen. penningmeester@gvvoorwaarts.nl