Stichting leergeld/gemeente betaling

Stichting Leergeld is een stichting die het voor iedereen mogelijk maakt om mee te doen met een sport. Mochten voor u de kosten voor deelname aan onze vereniging vanwege uw financiële situatie lastig zijn, dan kunt hiervoor terecht bij: 

Stichting Leergeld (tot 18 jaar) http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag/

Meedoenvoorziening (vanaf 18 jaar) https://www.veldhoven.nl/meedoen-voorziening