Algemene ledenvergadering 22-03-2023

Gym & trimvereniging Voorwaarts

UITNODIGING

Beste leden, kader- en ereleden,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt gehouden op woensdag 22 maart 2023 in de kantine van Voorwaarts, Kempen Campus Knegselseweg te Veldhoven. Aanvang vergadering is om  20.15 uur.

Natuurlijk hopen we dat iedereen aanwezig is om deze vergadering bij te wonen.

AGENDA

 • Opening
 • Financieel jaarverslag
 • Begroting
 • Kascommissie
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Jaaroverzicht
 • Jubilarissen
 • Gymmi Trofee
 • Clubpersoon
 • Rondvraag
 • Sluiting

 Mocht iemand vooraf de financiële stukken willen inzien, dan kunt u mailen naar onze penningmeester:  penningmeester@gvvoorwaarts.nl

De notulen van de jaarvergadering 2022 kunt u per mail opvragen bij het secretariaat: secretariaat@gvvoorwaarts.nl

Tot ziens op onze algemene ledenvergadering.

Bestuur GV Voorwaarts